Ảnh tham dự Đại hội quốc tế lần thứ 3 về Liệu pháp chữa bệnh tự nhiên 2016 tại Tây Ban Nha

Ảnh tham dự Đại hội quốc tế lần thứ 3 về Liệu pháp chữa bệnh tự nhiên 2016 tại Tây Ban Nha của Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang cùng cộng sự.

Ảnh tham dự Đại hội quốc tế lần thứ 3 về Liệu pháp chữa bệnh tự nhiên 2016 tại Tây Ban Nha của Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang cùng cộng sự:


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943 986 986

1
Bạn cần hỗ trợ?