Ảnh truyền thống gia đình nhân bằng khen hội đông y Việt Nam

Ảnh truyền thống gia đình nhân bằng khen hội đông y Việt Nam

Đông y, dong y, thuốc đông y, đông y việt Nam, đông y gia truyền

Đông y, dong y, thuốc đông y, đông y việt Nam, đông y gia truyền
 Đông y, dong y, thuốc đông y, đông y việt Nam, đông y gia truyền

Đông y, dong y, thuốc đông y, đông y việt Nam, đông y gia truyền
Ảnh : Về thăm cụ Nguyễn Thị Hoàn - Lão Thành cách mạng - Trưởng ty Y Tế Hà Tây
Đông y, dong y, thuốc đông y, đông y việt Nam, đông y gia truyền
Ảnh : Lương y Phùng Đức Hậu  - Nguyên chủ tịch hội Đông y Thường tín

 


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?