Chúc mừng đai hội đông y

 

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐÔNG Y

 

 

( Đại hội đông y huyện Thường Tín lần thứ I tại đình làng Hà Hồi năm 1958 )

 

Những là vọng cách sa sâm

 

Gặp đây cam lộ liên tâm thoả lòng

Tình rằng quất hạnh, thanh phong

Nước non hò hẹn thung dung hội đàm

 

 

 

 

Đất Thường Sơn hạnh phố

Đại hồi hương đông đủ mặt lương y

Một hội trường quân tử quế chi

Lòng bác ái tục, tùng hương hậu phác.

 

Thương nhĩ tử Hùng tâm tấn phát

Bạch đầu ông tê giác cao minh

Nào thiên ma, địa tướng quỷ cửu nam tinh

Đã quy thục học hành thông chính sách

Đến trúc tiết tùng tâm chân châu hổ phách

Kết đoàn theo từ thạch chỉ nam châm

Như phục linh, như quốc lão, như nhân sâm

Quán chúng cùng Đảng hồng kiến thiết

Câu vạn tuế hoan hô nhiệt liệt

Tình lương y thắm thiết lại càng thêm

Hội nhà mãi mãi thiên niên.

 

 

Ngày 20/3/195

Lương y : Thọ Xuân

Nguyên chủ tịch hội đông y Thường Tín

Tác gi dùng các v thuc Đông y ghép thành thơ chúc mng Đại hi.

 

Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?