Danh y Trần Văn Cận

TRẦN VĂN CẬN (1858 - 1938)

Tự Nghiễn Nông, hiệu Miện Hải. Quê làng Từ Ô, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. năm 1894 đậu cử nhân nhưng không ra làm quan, ở nhà dạy học và làm thuốc Ông soạn quyển ‘Nam Bang Thảo Mộc', ghi chép hơn 100 thứ thảo mộc của Việt Nam.


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943 986 986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?