ĐỖ MINH LUÂN

Quê huyện Kim Bảng, tỉnh Hà  Nam. Sống vào cuối đời Tự Đức. Các quan ở Hà Nội mỗi lần bị bệnh đều phải mời  ông chữa giúp. Ông soạn bộ ‘Y Lí Toàn Khoa’ gồm hai phần: Phần thứ nhất nói về  Âm dương, ngũ hành, ngũ vận lục khí, vinh vệ, lục phủ ngũ tạng, mỗi thứ có một  bài phú bằng tiếng Nôm do ông soạn. Phần thứ hai nói về việc quan sát thanh sắc  theo bí quyết của Biển Thước, mạch lý, tính dược, bát quái đồ, cổ phương, Phụ  khoa, Nhi khoa, điều trị chứng nan y, thời  phương và cách nấu cao.


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?