Gia huấn ca

"Làm việc nghĩa ai ai chẳng nể

Ở lòng nhân kẻ kẻ yêu vì

Tham tàn nào có hay chi

Hại nhân nhân hại việc gì chẳng sai".

GIA HUẤN CA

 

 

Đạo luân lý sinh con phải dạy

Mấy lời răn nhớ lấy làm lòng

Gái thời công hạnh ngôn dung

Trai thời chí khí anh hùng nghĩa nhân

***

Cha nay dẫu là dân thiển học

Sách thánh hiền có đọc có hay

Chẳng nên sang cũng nên thầy

Nếp nhà nho nhã bấy nay theo đời.

***

Dặn con lấy mấy lời tâm sự

Dẫu gái trai phải giữ đạo thường

Trông người tiết liệt làm gương

Lấy đường đạo đức làm đường tiến thân.

***

Lúc còn bé học ăn học nói

Phải dịu dàng đừng vội đừng thô

Làm ăn chớ có xô bồ

Phải chăm chỉ học phải lo việc làm.

***

Đức cần kiệm bền gan vững chí

Tài kinh luân phải nghĩ phải suy

Họ hàng phải có tôn ti

Dưới nhường trên kính trọn bề ở ăn.

***

Chí phải có tài năng thao lược

Đức phải nên bắt chước hiền tài

Phải yêu giống, phải thương nòi

Đừng ham tiền của mà coi hơn người.

***

Làm việc nghĩa ai ai chẳng nể

Ở lòng nhân kẻ kẻ yêu vì

Tham tàn nào có hay chi

Hại nhân nhân hại việc gì chẳng sai.

***

Khi đã nói, nói lời trung chính

Việc đã làm chẳng nịnh không kiêu

Thẳng ngay ai chẳng mến yêu

Hay gì thói nịnh nết kiêu tính càn.

***

Đừng thấy sang bắt quàng làm họ

Đừng thấy nghèo vội bỏ vội thôi

Ấy là những thói người đời

Thủy chung phải giữ lấy lời tín ngay.

***

Khi có của phải hay giúp đỡ

Lúc giàu sang phải nhớ lúc nghèo

Đừng cậy của chớ cành kiêu

Những câu thớ lợ là điều không hay.

***

Nếu ngu dốt tìm thầy mà học

Tìm những người hiền đức mà thân

Những người độc ác chớ gần

Những của phi nghĩa chớ ăn mà rày.

***

Phải suy tính đêm ngày công việc

Phải giữ gìn tính nết tỉ ti

Khi ăn khi nói khi đi

Chuyên cần sớm tối như ghi vào lòng.

***

Đường cư xử thủy chung như nhất

Việc bán mua trung thực làm đầu

Đừng cãi cọ, chớ tranh nhau

Trong lòng phải giữ lấy câu hiền hòa.

***

Đừng học thói kiêu ngoa càn rỡ

Đừng làm điều hung giữ tà gian

Việc làm phải tính phải bàn

Đừng câu túng thiếu làm càn hay chi.

***

Lời cha dạy con ghi vào dạ

Ấy rồi sau mới khá như ai

Chớ lười biếng, chớ rong chơi

Làm ăn cần kiệm là người lo xa.

***

Muốn con khá nên cha phải dạy

Muốn con hay cha mới nói nhiều

Con ơi ! Buổi sớm buổi chiều

Phải ghi nhớ lấy những điều cha răn.

 

                                                                                    Cụ Phùng Đức Hậu

(Truyền nhân đời thứ 14 của gia tộc họ Phùng )

 

 

 

 


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?