Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Thông tu Số 50/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Tải về tại đây

http://www.moh.gov.vn/wps/wcm/connect/ec198c80467a005398599cd01b698eba/TT+50.2010.TT-BYT+ngay+31.12.2010.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ec198c80467a005398599cd01b698eba


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?