Kính Tặng: Nhà Thuốc Thọ Xuân Đường

 

Kính Tặng: Nhà Thuốc Thọ Xuân Đường

 

Bốn thế kỷ qua sáng nghiệp nhà

Mười đời tiếp bước của ông cha

Lương y cần mẫn vì Dân, Nước

Danh hiệu đề cao, giữ nếp nhà.

 

Xưa Tổ Vua ban: Tiền nhất phẩm.

Nay con Đảng Tặng: Cúp trăm hoa.

Xuân Đường gia phúc, tăng thêm thọ.

Phùng Đỗ Tuấn Giang, nối nghiệp nhà.

 

10/2011

Nguyễn Trọng Ba

Hoàng Thị Tuyết

Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?