Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á

Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á ngày 23/11/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á ngày 23/11/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á

Lương y Phùng Tuấn Giang và các quan khách góp mặt tại Lễ Trao giải


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?