Người mẹ lương y

Người Mẹ Lương y

Trên là quầy thuốc

Dưới là hầm sâu

Mẹ nuôi cán bộ

Gian khổ quản đâu!

 Đây nhát dao cầu

Thơm mùi cam thảo

Tình mẹ ngọt ngào

Trải bao giông bão

Quy Khung thục thược

Mẹ giữ thơm tho

Tận tụy chăm lo

Lương y từ mẫu

Bà còn yêu dấu

Như tựa người thân

Gặp cảnh túng bần

Thuốc tiền mẹ biếu

Cho tròn mùa xuân

Quang thêm

 Kính tặng: Lương y Nguyễn Thị Nhì

(Thọ Xuân Đường )

Gia đình có công với nước


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?