Phả kí thi vịnh

 

 

PHẢ KÍ THI VỊNH

 

 

Công đức cao thâm ngã tổ tiên

Thư hương tự sự phả lưu truyền

Phụ sư nhân nghĩa thuỳ ư hậu

Trung hiếu thanh danh ngưỡng tại tiền

 

 

Hộ quốc an dân văn võ tuấn

Tế dân cứu thế dược phù tiên

Hữu sinh khí phách tồn thiên địa

Chi phái hoành hành tổng phát nguyên

 

 

Phùng Đức Hậu, hậu duệ đời thứ 14 phụng đề

Mùa đông năm 1952

 

 

Dịch thơ:

 

Công đức tổ tiên rất cao sâu

Sách thơm gia phả chép từ lâu

Trung hiếu thanh danh bao thủa trước

Nhân nghiã bao trùm mãi đời sau

An dân giúp nước văn võ giỏi

Chữa bệnh thuốc tiên rất nhiệm mầu

Hồn thiêng còn mãi cùng trời đất

Chi phái rộng dài một nguồn sâu

 

Phùng Luận, hậu duệ đời thứ 15 dịch thơ


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?