Rèn y đức

Rèn Y Đức

 

Thọ thế linh đan, bảo bối truyền

Nối đời thừa kế nghiệp gia tiên

Nhất niệm hiếu sinh rèn y đức

 

 Phúc đẳng hà sa, lộc vững bền

Trí tuệ sáng soi nhờ sách tổ

Y lý cao siêu học thánh hiền

Y đạo truyền gia là đạo lớn

Cứu người cốt yếu đức vi tiên

 

 

 

XUÂN NHÂM NGỌ

Bác Hiếu tặng

Lương y : Phùng Tuấn Giang


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?