Thiếp vơi chàng luận bàn đông dược

 

THIẾP VỚI CHÀNG LUẬN BÀN ĐÔNG DƯỢC

 

 

Thiếp với chàng luận bàn Đông dược

Cỏ cùng cây thân thuộc quanh ta

Ngẫm trong trang sử nước nhà

Cỏ cây hoa lá cũng là tri ân.

 

 

 

Từ dựng nước bao lần giữ nước

Tổ tiên ta dụng dược đã nhiều

Cảm ơn trời đất thương yêu!

Thuốc nam người Việt bao nhiều nghĩa tình.

 

Toa căn bản chúng mình nên nhớ

Thuốc vườn nhà chồng vợ bảo nhau

Nhỡ khi có ốm cùng đau

Dùng toa căn bản giúp mau khoẻ người

 

Thấy hư thực kịp thời điều chỉnh

Xem nhiệt hàn dược tính tinh thông.

Thuỷ chung trọn đạo vợ chồng

Âm dương điều chỉnh cân bằng mới vui.

 

Nhà mình khoẻ nhà người cũng khoẻ

Sống yêu thương, cứ thế nhân quần.

Làm việc thiện, tích điều nhân

Mải say đông dược ta gần nhau hơn

 

Truyền thống trước nhường cơm sẻ áo

Thuốc vườn nhà mách bảo cho nhau

Nên trồng ngõ trước vườn sau

Những cây thuốc quý bảo nhau ta trồng

Thầy tại chỗ chiến công lừng lẫy

Thuốc vườn nhà thiếp thấy yên tâm.

 

Mong chàng dụng dược chớ lầm

Em vui, em khoẻ, em thầm biết ơn!

 

 

Phùng Giang
 

Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?