Thọ xuân đường thi chúc

Thọ Xuân Đường Thi chúc

Hoàng Đức Thích Chỉnh Tuệ thi đề

Thánh y thư ấn Thọ Xuân Đường

Thù tiếp hiền nhân truyền thiện lương

Tu kiến y gia thành diệu đạo

Dưỡng tâm hành đức quảng Tây Đông

 Phùng Tuấn Giang Lương Y

 


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?