Thông tư Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng

Thông tư Số: 03/2012/TT-BYT Ngày ban hành 02/02/2012 Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng người ký Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

TẢI VỀ THÔNG TU TẠI ĐÂY

Nguồn: http://www.moh.gov.vn/wps/wcm/connect/f7f757004a0fb5038dfc9d1e1b394fdd/TT+03.2012.TT-BYT+ngay+02.02.2012.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=f7f757004a0fb5038dfc9d1e1b394fdd


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?