Tu tỉnh

 

TU TỈNH

 

 

Nhớ lời Bác mẹ dạy điều nhân

Đức tính thanh cao nhất kiệm cần

Chớ hám hư danh mà chuốc vạ

Đừng tham thực lợi luỵ vào thân

 

 

 

Thấy người trung hiếu nên tìm đến

Biết kẻ tà gian chớ ở gần

Học đạo tu thân không phải dễ

Lương gia vui thú nghĩa thanh bần.

Thế sự nhân tình việc dở hay

Cũng là bài học cũng là thầy

Biết điều chính đáng mà tu tỉnh

Thấy việc sai lầm kịp đổi thay

Lời nói chê khen suy lại xét

Việc làm so sánh đó cùng đây

Trường đời muôn việc làm nên tốt

Kinh nghiệm bao lần mới có nay.

 

 

Thọ Xuân Đường


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần tư vấn?