Vịnh thân thế ông Nguyễn Trãi khai quốc

 

 

VỊNH THÂN THẾ ÔNG NGUYỄN TRÃI KHAI QUỐC

 

 

Làng Nhị Khê có ông Nguyễn Trãi

Phù vua Lê đánh bại quân Minh

Mười năm chiến đấu công trình

Anh hùng phục quốc bia danh chưa mòn

 

Nhà văn học làm con vẹn hiếu

Nước loạn ly trọn đạo tôi trung

Tinh thần còn với núi sông

Phả ghi sử chép anh Hùng Việt Nam

Ông Phi Khanh làm quan Hồ mạt

Quân nhà Minh nã bắt đem đi

Lời cha dạy lúc phân kỳ

Báo thù con phải trở về tính toan

Đánh được giặc là con vẹn hiếu

Thương sót cha khóc mếu làm chi

Ghi lòng tạc dạ ra về

Lam Sơn tìm chúa đợi kỳ khởi binh

Biết thiên thời tướng tinh trù hoạch

Hiểu địa dư mưu sách gồm tài

Lá rừng viết chữ buông xuôi

Lòng người tin tưởng điềm trời nghe theo

Ải Chi Lăng lập mưu giết giặc

Thành Hoa Lư hãm bắt hàng binh

Lược thao bờ cõi thơm danh

Treo gương trung hiếu trị bình non sông

Nền giáo dục phỉ phong văn nghệ

Gia huấn ca lưu để dạy dân

Bình ngô đại cáo biểu văn

ức Trai thi tập góp phần văn chương

Tài đức ấy làm gương muôn thuở

Hiếu trung kia kim cổ mấy người

Oan tình nghĩ đến thương ôi!

Sử xanh bàn tán miệng đời chê khen

Nguyên nhân bởi ghét ghen danh lợi

Bả vinh hoa mắt tối lòng đen

Tội tình chồng chất cao thêm

Chu di thảm hoạ oan khiên một nhà

Mượn ngòi bút lược qua thân thế

Người anh hùng đáng để noi gương

Bỗng dưng oan khốc lạ thường

Mới hay danh lợi quan trường là nguy!

Dẫu quá khứ gương kia còn tỏ

Để tương lai nhìn đó soi chung

Nhị Khê khai quốc anh hùng

Tinh thần sống với núi sông đời đời.

 

Lương y: Phùng Đức Hậu

Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Thường Tín

(Sáng tác khi thăm nhà thờ Nguyễn Trãi, thôn Nhị Khê )
 

Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?