Vùng nguyên liệu Sâm của nhà thuốc Thọ Xuân Đường

Vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông KonTum của nhà thuốc Thọ Xuân Đường

Vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông KonTum

của nhà thuốc Thọ Xuân Đường

 

 
 
Lương y Phùng Tuấn Giang bên vườn sâm ngọc linh trồng
 
 
 
 
 
 
Vùng nguyên liệu sạch của Đông y Thọ Xuấn Đường, vung nguyen lieu sach của Dong y Tho Xuan Duong
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
Sam ngoc linh tu mo rong kontum tho xuan duong
 
 Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

1
Bạn cần tư vấn?