Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quy tỳ thang – Bài thuốc dưỡng tâm an thần
Quy tỳ thang là bài thuốc cổ phương của y gia Nghiêm Dụng Hòa được ghi lại trong sách Tế sinh phương. Đây là bài thuốc được dùng điều trị các chức ...