Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nguyên nhân gây tê bì tay chân
Tê bì tay chân là cảm giác chủ quan của bệnh nhân. Thông thường họ sẽ thấy cảm giác tê rần ỏ đầu ngón tay, có khi là cảm giác châm chích, giảm cảm ...