Phả hệ họ Phùng ở Thọ Am

Phả hệ họ Phùng ở Thọ Am

Một dòng họ có đủ các quan văn, võ song toàn. Nào nhà nho, nhà binh, nhà thuốc... Đặc biệt, có các ngự y tài giỏi từ ...
Phùng tộc thi vị

Phùng tộc thi vị

      PHÙNG TỘC THIÊN THU PHÚC LỘC TRƯỜNG -  TỔ ĐƯỜNG BÁCH THẾ HƯƠNG HOA TẠI
Tháng Ba nhớ ơn tiên tổ

Tháng Ba nhớ ơn tiên tổ

Cây có gốc, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông…Tháng ba có thể nói là một tháng đầy ý nghĩa với Nhà thuốc Thọ ...
Gia tộc 16 đời làm nghề thuốc Nam

Gia tộc 16 đời làm nghề thuốc Nam

Kế thừa và làm giàu truyền thống Nam y, có sự góp phần không nhỏ của Thọ Xuân Đường - Nhà thuốc gia truyền lâu đời của ...