Ác hạch

Ác hạch

ÁC HẠCH

Còn gọi là Kết tiết tính chỉ mạc viêm.
Danh từ Ác hạch phát xuất từ sách “Trửu hậu bị cấp phương”.
Hiện nay cho bệnh này là “Huyết ngưng trệ ở các khớp”, thuộc loại “Bì trung kết hạch” (Lao trong da) là một loại của “Mai hạch đơn”.
Y học hiện đại xếp vào loại “Ác tính tổ chức tế bào bệnh” (Ung thư tế bào).
Không có văn bản thay thế tự động nào.
 

Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

1
Bạn cần tư vấn?