Sáng mãi Thọ Xuân Đường

 SÁNG MÃI THỌ XUÂN ĐƯỜNG

 

THỌ DẪU NGÀN NĂM LUÔN LÀM THIỆN

XUÂN BAO NHIÊU TUỔI PHÚC CÒN XÂY

ĐƯỜNG DẪU GẬP GHỀNH KHÔNG NẢN CHÍ

VÌ NGƯỜI SÁNG MÃI CHỐN NÀY ĐÂY!

 

GN - 9/8/2017

 

 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986