Cách nhớ bài thuốc Thiên Vương Bổ Tâm Đan điều trị mất ngủ

Những bài thuốc cố phương trong đông y đã đem lại hiệu quả chữa bệnh từ ngàn đời nay, khi nói về mất ngủ không thể kể thiếu bài thuốc “ Thiên vương bổ tâm đan” .

CÁCH NHỚ BÀI THUỐC THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM ĐAN ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ  

Bài thuốc " Thiên vương bổ tâm đan" có tới 14 vị, thành phần khác nhau vậy làm thế nào để dễ nhớ, để áp dụng trong thực hành bốc thuốc?

Hình ảnh có liên quan

Rất đơn giản thôi, chỉ cần chuyển thành  các bài thơ là ta có thể nhớ được dễ dàng rồi. Các bạn tham khảo các bài thơ sau nhé:
1. Tam Sâm với nhị: Nhân - Đông
Chu sa, Viễn chí, Quy thân, Địa hoàng
Ngũ, Linh, Cát cánh vẹn toàn
Tư âm bổ huyết, dưỡng tâm, an thần
2. Tam Sâm, nhất Bạch, nhị Môn
Bá tử, Táo nhân, Trí an thần
Ngũ vị, Quy, Sinh cùng Cát cánh
Làm thành bài thuốc Bổ Tâm Đan
Khi dùng chớ quên hoàn thật kỹ
Chu sa làm áo chống đảo điên
3. Sinh địa, Huyền sâm, Đan - Nhân sâm
Phục linh, Cát cánh, Đương quy thân
Viễn trí, Chu sa cùng Ngũ vị
Toan táo, Thiên - Mạch, Bá tử nhân
4. Thiên vương bổ tâm bá táo nhân
Nhị đông sinh địa đương quy thân
Tam sâm cát cánh chu sa phục
Ngũ vị viễn chí để an thần.
Tức trong bài thuốc này bao gồm thành phần như sau: Đảng sâm (hoặc Nhân sâm), Huyền sâm, Đan sâm, Sinh địa, Phục thần, Viễn chí, Ngũ vị tử, Mạch môn đông, Thiên môn đông, Đương quy thân, Bá tử nhân, Táo nhân, Cát cánh, Chu sa. Các vị thuốc tán thành bột mịn lấy bột làm hoàn (mỗi hoàn 12g), dùng Chu sa làm áo, mỗi ngày dùng 1 hoàn. Có thể sắc thành thang để uống.

Nhớ được thành phần rồi thì phải nhớ cả tác dụng của các vị thuốc theo đông y nữa.

Chủ dược trong phương này là Sinh địa, lượng dùng nhiều, một mặt là tư thận thuỷ để bổ âm, đi vào huyết phận để dưỡng huyết. Huyền sâm, Thiên đông, Mạch đông ngọt, hàn, dùng để tư nhuận để thanh hư hoả. Đương quy, Đan sâm bổ huyết, nuôi huyết, để tư âm dưỡng huyết. Nhân sâm, Phục linh ích khí ninh tâm, an thần định chí; Ngũ vị tử liễm khí sinh tân, phòng ngừa tâm khí hao tân dịch, bổ tâm khí, yên ổn tâm thần. Hai nhóm đó phối ngũ, một nhóm bổ cái gốc là âm huyết bất túc, một nhóm trị cái ngọn là hư phiền ít ngủ, cả gốc lẫn ngọn song song, âm huyết không hư ắt các chứng bệnh sẽ tự hết. Trong phương này Cát cánh để đưa thuốc đi lên.

Bác sĩ: Thúy Hường (Thọ Xuân Đường)

 

 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986

1
Bạn cần hỗ trợ?