Phổ kháng khuẩn đông dược tiếp

Phổ kháng khuẩn đông dược tiếp về các vị thuốc

Bạc hà

Bạc hà có phổ kháng khuẩn rộng :                                                                                                                     

-Ức chế nhiều loại vi khuẩn :                                                                                                                             

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                  +Salmonella typhi.                                                                                                                                                

+Shigella flexneri.                                                                                                                                                     

+Shigella sonnei.                                                                                                                                                 

+Shigella shiga.                                                                                                                                                 

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                        

+Streptococcus D. pneumonie.                                                                                                                              

+H. Pertusis.

Tinh dầu Bạc hà có tác dụng diệt Amibe.

Bách bộ

Dịch chiết Bách bộ có tác dụng kháng khuẩn với :                                                                                              

+Vi trùng lao.

Bạch chỉ

Nước sắc Bạch chỉ có phổ kháng khuẩn rộng, ức chế :                                                                             

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                  +Lỵ.                                                                                                                                                                    

+Thương hàn.                                                                                                                                     

+Phó thương hàn.                                                                                                                                           

+Mủ xanh.                                                                                                                     

+Lao.                                                                                                                                                             

+Cung khuẩn hoắc loạn.

Bạch hoa xà thiệt thảo

Ức chế

+Một số nấm ngoài da.

Bạch linh

Nước sắc 100% Bạch linh có tác dụng ức chế :                                                                                                  

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                   

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                    

+Trực khuẩn biến hình.

Bán chi liên

Dịch sắc 50% Bán chi liên có tác dụng ức chế đối với :                                                                            

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn lỵ, thương hàn.

Bản lam căn và Đại thanh diệp Clerodendron cyrtophyllum Turcz.

Nước sắc Bản lam căn hoặc lá Đại thanh diệp (lá Bọ mẩy) có tác dụng ức chế :                                                 

+Tụ cầu vàng                                                                                                                                    

+Cầu khuẩn viêm màng não                                                                                                                         

+Phế cầu khuẩn                                                                                                                             

+Trực khuẩn thương hàn                                                                                                                                 

+Trực khuẩn coli                                                                                                                                

+Trực khuẩn bạch hầu                                                                                                                  

+Trực khuẩn lỵ                                                                                                                                    

+Virus cúm                                                                                                                                         

+Virus viêm gan B

Băng phiến

Chất d-Borneol từ tinh dầu cây Long não hương Dryobalanops aromatica Gaertn F. (nồng độ thấp có hiệu quả là 0,5%) có tác dụng ức chế :                                                                                                           

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                

+Liên cầu khuẩn mủ xanh.                                                                                                                          

+Liên cầu khuẩn tan máu.                                                                                                                    

+Vi khuẩn viêm phổi.

Bồ công anh

-Ức chế trực khuẩn lỵ :                                                                                                                                    

+Shigella flexneri.                                                                                                                                       

+Shigella shiga.

Cà độc dược

Ức chế :                                                                                                                                 

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                          

+Bacillus subtilis.

Cam thảo

Dịch chiết cồn của Cam thảo có tác dụng ức chế :                                                                                       

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                  

+Trực khuẩn lao.                                                                                                                                              

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                      

+Lỵ amibe.                                                                                                                                                            

+Trùng roi.

Cát cánh

Ức chế :                                                                                                                                                  

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                     

+B. Mycoides.                                                                                                                                                        

+D. Pneumoniae.

Chi tử

Ức chế :                                                                                                                                         

+Vi khuẩn gây bệnh huyết hấp trùng.

Chu sa

Diệt :                                                                                                                                                         

+Nấm ngoài da.                                                                                                                                

+Ký sinh trùng.

Chút chít

Có tác dụng với

+Trực khuần lỵ.                                                                                                                                              

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                              

+Vi trùng thương hàn.

Cỏ thài lài (Rau trai)

Nước sắc Rau trai có tác dụng ức chế :                                                                                                     

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                 

+Trực khuẩn đại tràng.

Cóc mẳn (Nga bất thực thảo)

Dịch chiết Cóc mẳn có tác dụng ức chế :                                                                                          

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                               

+Bacillus pumilus.                                                                                                                                                   

+Sarcina lutea.                                                                                                                                            

+Staphylococcus aureus.                                                                                                          

+Salmonella typhi.                                                                                                                                           

+Shigella flexneri.                                                                                                                                 

+Pseudomonas pyoccanca.                                                                                                     

+Escherichia coli.

Củ bình vôi (Ngải tượng)

Ức chế :                                                                                                                                                          

+Bacillus subtilis.

Cúc hoa

-Ức chế nhiều loại vi khuẩn :                                                                                                                                      

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                                 

+Liên cầu khuẩn.                                                                                                                                              

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                          

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                            

+Bạch hầu.                                                                                                                                         

-Ức chế virus Cúm.

Đại hoàng

Nước sắc Đại hoàng có tác dụng ức chế :                                                                                          

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                       

+Liên cầu khuẩn làm tan máu.                                                                                                                                

+Vi trùng Viêm phổi.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                           

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                          

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                         

+Trực khuẩn dịch hạch.                                                                         

+Amibe.                                                                                                                                           

+Virus Cúm.

Diệt :                                                                                                                                                                   

+Trùng roi.

Đại hồi                                                                                                                                               

Tinh dầu Đại hồi có tác dụng diệt :                                                                                                                    

+Lỵ amibe.

Đạm trúc diệp

Nước sắc 1,5% có tác dụng ức chế :                                                                                                                      +Tụ cầu vàng.

Dịch ngâm với nồng độ 1:20 ức chế một số bào tử khuẩn.

Đương quy

Nước sắc Đương quy có tác dụng ức chế :                                                                                                         

+Trực khuẩn dịch hạch.                                                                                                                                 

+Trực khuẩn biến hình.                                                                                                                                  

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                               

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                           

+Cung khuẩn hoắc loạn.

Gừng tươi

-Ức chế một số khuẩn :                                                                                                           

+Bacillus mycoid.                                                                                                             

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                      

-Diệt Trichomonas.

Tinh dầu Sinh khương, Can khương, Tiêu khương tác dụng :                                                                               -

Ức chế :                                                                                                                                            

+Bacillus cerus.                                                                                                                                                 

+Bacillus subtilis.                                                                                                                              

+Sarcina lutea.                                                                                                            

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                  

+Streptococcus.                                                                                                                                              

+Eschirichia coli.                                                                                                                                                 

+Proteus mirabilis.                                                                                                                                             

+Salmonella typhi.                                                                                                                                         

+Shigella flexneri.                                                                                                                               

+Pseudomonas aeruginosa.                                                                                                          

+Klebsiella pneumonia.

Hà thủ ô đỏ

Dịch chiết 1% Hà thủ ô đỏ có tác dụng ức chế :                                                                                         

+Vi trùng lao.                                                                                                                                       

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                          

+Streptococcus.

Hạ khô thảo

Ức chế :                                                                                                  

+Liên cầu khuẩn.                                                                                                                                           

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                   

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                                    

+Trực khuẩn đại tràng

Hành

-Ức chế một số vi khuẩn như :                                                                                                                                 

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                 

+Trichomonas ở âm đạo.                                                                                                                                   

-Ức chế nhiều loại nấm ngoài da.

Hậu phác

Nước sắc Hậu phác có tác dụng ức chế :                                                                                                              

+Cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                                               

+Liên cầu khuẩn nhóm A.                                                                                                                                  

+Liên cầu khuẩn nhóm B.                                                                                                                               

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                              

+Trực khuẩn tả.                                                                                                                                                    

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                            

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                          

+Cung khuẩn hoắc loạn.

 Từ lá vối chiết bằng dung môi toluen, chất kháng khuẩn dưới dạng muối Na có tác dụng với :

+Bacillus anthracis.                                                                                                                                               

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                       

+Bacillus mycoides.                                                                                                                                   

+Coryneba otericum.                                                                                                                                            

+Diphteriae grans.                                                                                                                                                                            

+Diplococcus pneumoniae.

Hoàng bá

Ức chế :                                                                                                                                                           

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                           

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                    

+Liên cầu khuẩn.

Hoàng cầm

Ức chế :                                                                                                                                                                  

+Trực cầu khuẩn bạch hầu.                                                                                                                                      

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                                  

+Song cầu khuẩn viêm não.                                                                                                                              

+Song cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                                           

+Liên cầu khuẩn tan máu.                                                                                                                               

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                 

+Trực khuẩn ho gà.                                                                                                                                                   

+Trực khuẩn lỵ.

Hoàng kỳ

Nước sắc 100% có tác dụng ức chế đối với :                                                                                                   

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                   

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                  

+Trực khuẩn thương hàn.

Hoàng liên

Ức chế :                                                                                                                                                        

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                               

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                  

+Trực khuẩn bạch hầu.                                                                                                                   

+Trực khuẩn ho gà.                                                                                                                                       

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn lao.                                                                                                                                                  

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                            

+Liên cầu khuẩn.                                                                                                                            

+Song cầu khuẩn viêm não.                                                                                                                         

+Song cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                                             

+Virus cúm.                                                                                                                                                             

+Một số nấm ngoài da.

Hoàng tinh

Ức chế một số vi khuẩn trong ống nghiệm (in vitro)

Hoè hoa

Ức chế :                                                                                                                                                    

+Shigella flexneri

Huyền sâm

Ức chế nhiều loại vi khuẩn :

Hương nhu

-Ức chế một số vi khuẩn :                                                                                                                              

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                

+Staphylococcus aureus.

Tinh dầu Hương nhu có tác dụng diệt amibe

Hương phụ

Ức chế :                                                                                                                                                

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                                

+Shigella shiga.

Khổ sâm

Ức chế :                                                                                                                                                             

+Tụ cầu.                                                                                                                                                            

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                    

+Nấm ngoài da.

Diệt :                                                                                                                                                               

+Trùng roi âm đạo.

Khương hoàng / Nghệ

Tinh dầu Nghệ có tác dụng:                                                                                                                        

Ức chế :                                                                                                                                                           

+Tụ cầu trùng.                                                                                                                                         

Diệt :                                                                                                    

+Nấm.

Kim ngân hoa

-Ức chế khuẩn :                                                                                                                                           

+ Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                            

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                       

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                         

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                        

+Trực khuẩn ho gà.                                                                                                                                       

 +Khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                                     

+Khuẩn bạch hầu.                                                                                                                          

+Khuẩn lao.                                                                                                                                                         

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                             

+Liên cầu khuẩn.                                                                                                                                             

+Song cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                                                      

-Ức chế một số nấm ngoài da.

Kinh giới

-Ức chế sự sinh trưởng của trực khuẩn lao

-Tinh dầu Kinh giới diệt lỵ amibe.

La bặc tử / Hạt củ cải

Hạt củ cải và dầu Hạt củ cải có tác dụng ức chế đối với :                                                                                                   

+Một số vi khuẩn.

Liên kiều

Dịch sắc Liên kiều có tác dụng ức chế :                                                                                                 

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                  

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                               

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                    

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                           

+Trực khuẩn ho gà.                                                                                                                                           

+Trực khuẩn lao.                                                                                                                                                                   

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                              

+Song cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                                         

+Liên cầu khuẩn tan máu.                                                                                                                                   

+Virus.                                                                                                                                                               

+Một số nấm ngoài da.

Liên tu

Nước sắc 100% của Liên tu có tác dụng ức chế

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                

+Trực khuẩn biến hình.

Long đởm thảo

Nước sắc Long đởm thảo có tác dụng ức chế :                                                                                         

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                     

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                               

+Tụ cầu vàng.

Long nha thảo

Ức chế :                                                                                                                                                           

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                  

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                   

+Trực khuẩn lỵ.

 Long nhãn     

 Nước sắc Long nhãn có tác dụng ức chế :                                                                                                    

+Trực khuẩn lỵ.

Lô hội

Dịch chiết bằng methanol và acid acetic nồng độ 1% của Lô hội có tác dụng ức chế :                                    

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                    

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                            

+Bacillus mycoides.                                                                                                                                   

+Candida albicans.

Mạch môn

Ức chế :                                                                                                                                 

+Bacillus subtilis.

Màn kinh tử

-Ức chế vi khuẩn :                                                                                                                                            

+Bacillus mycoides.                                                                                                                                   

+Bacillus subtilis.

Dịch chiết cồn nước sắc flavonoid từ Màn kinh tử có tác dụng :                                                                      

-Ức chế vi khuẩn :                                                                                                                                               

+Bacillus pumilus.                                                                                                                                                   

+Bacillus cereus.                                                                                                                                                  

+Sarcina lutea.                                                                                                                                      

+Staphylococcus aureus.

Mẫu đơn bì

Ức chế :                                                                                                                                                                  +Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                        

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                              

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                      

+Trực khuẩn biến hình.                                                                                                                                     

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                  

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                    

+Trực khuẩn ho gà.                                                                                                                                            

+Liên cầu trùng.                                                                                                                                               

+Một số nấm.

Mộc thông

Dịch chiết cồn 1:20 của Mộc thông có thể ức chế :                                                                                    

+Nhiều loại vi khuẩn gram dương.                                                                                                                  

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                          

+Trực khuẩn thương hàn.

Dịch ngâm nồng độ 1:25 có tác dụng ức chế :                                                                                              

+Tiểu bào tử khuẩn màu rỉ sắt.

Mướp

Lá mướp có khả năng ức chế hoạt động của :                                                                                                                

-Một số vi khuẩn thuộc nhóm gram (+) :                                                                                                                                                                      +Bacillus cereus kháng penicillin.                                                                                                                     

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                       

+Sarcina lutea kháng penicillin.                                                                                                                         

-Một số vi khuẩn gram (-) :                                                                                                                      

+Samonella typhy.                                                                                                                                        

+Shigella flexneri.                                                                                                                                                  

+Escherichia coli.

Ngải diệp

Tinh dầu Ngải diệp có tác dụng ức chế :                                                                                                              +Diplococcus pneumonia.                                                                                                                      +Mycobacterium tuberculosis.                                                                                                                        

+Proteus vulgaris.                                                                                                                                    

+Salmonella typhi.                                                                                                                                                    

+Shigella dysenteriae.                                                                                                                                                  +Shigella flexneri.                                                                                                                                      

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                              

+Bacillus mycoides.                                                                                                                                      

+Bacterium pyocyaneuz.

Ngũ bội tử

Ức chế :                                                                                                                                                        

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                       

+Trực khuẩn bạch hầu.                                                                                                                                     

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                             

+Liên cầu khuẩn nhóm B.                                                                                                                              

+Cầu khuẩn viêm phổi.                                                                                                            

+Phẩy khuẩn tả.

 Ngư tinh thảo (Dấp cá/Diếp cá)

Dịch ép lá Ngư tinh thảo tươi ức chế :                                                                                                                   

+Tụ cầu vàng.

Nước sắc 1:1 Diếp cá ức chế :                                                                                                              

+Vi khuẩn viêm phổi.                                                                                                                                  

+Liên cầu khuẩn tan huyết.                                                                                                                             

+Trực khuẩn biến hình.                                                                                                                                      

+Trực khuẩn bạch hầu.                                                                                                                                          

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                                            

+Trực khuẩn mủ xanh.

Dịch chiết trong cồn của Diếp cá ức chế :                                                                                                                            

-5 chủng khuẩn gram (+) :                                                                                                                             

+Bacillus cereus.                                                                                                                                        

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                        

+Sarcina lutea.                                                                                                                                         

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                  

+Streptococcus.                                                                                                                                                         -6 chủng gram (-) :                                                                                                                                    

+Escherichia coli.                                                                                                                                                           

+Proteus mirabilis.                                                                                                                                      

+Salmonella typhi.                                                                                                                                              

+Shigella flexneri.                                                                                                                                         

+Pseudomonas aeruginosa.                                                                                                                            

+Klebsiella pneumonia.

Ngưu bàng tử

Nước sắc Ngưu bàng tử có tác dụng ức chế :                                                                                                     

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                      

+Một số nấm ngoài da.

Nhục quế

-Ức chế hoạt động của trùng roi với nồng độ 1%.

Tinh dầu Quế Thanh có tác dụng diệt :                                                                                                   

+Lỵ amibe.                                                                                                                                                  

+Bacillus mycoides.                                                                                                                         

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                           

+Streptococcus haemoliticus.                                                                                                                  

+Pseudomonas aeruginosa.                                                                                                                                   

+Shigella typhi.                                                                                                                                          

+Shigella flexeneri.

Ổi (Phan thạch lựu)

Ức chế :                                                                                                                                                   

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                

+Coryne bacterium.                                                                                                                                                  

+Diphterie gravis.                                                                                                                              

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                          

+Streptococcus uberis.                                                                                                                            

+Streptococcus souche.                                                                                                                            

+Streptococcus stamann.                                                                                                                                                                        

+Streptococcus haemolyticus.

Phù bình

-Ức chế :                                                                                                                                                               

+Tụ cầu vàng.

Phụ tử

Nước sắc Phụ tử có tác dụng ức chế các khuẩn :                                                                                             

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                     

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                 

+Trực khuẩn thương hàn.

Phúc bồn tử

Nước sắc 100% Phúc bồn tử có tác dụng ức chế đối với :                                                                          

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                             

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                            

+Cung khuẩn hoắc loạn.

Quế chi

-Ức chế hoạt động của một số vi khuẩn đường ruột như :                                                                                            +Lỵ trực trùng.                                                                                                                                                        

+Vi khuẩn hoắc loạn.                                                                                                                                                

-Ức chế hoạt động của :                                                                                                                                  

+Men và vi khuẩn sinh hơi.                                                                                                                                    

 -Ức chế virus bệnh Cúm.

 Rau sam

Kháng khuẩn :                                                                                                                                           

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                              

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                     

+Trực khuẩn đại tràng.

Sa nhân

Tinh dầu Sa nhân có tác dụng diêt :                                                                                                                   

+Lỵ amibe.

Sa tiền tử (Hạt mã đề)

Ức chế :                                                                                                                                               

+Trực khuẩn lỵ.

Sinh địa

Ức chế :                                                                                                                                                             

+Nấm ngoài da.

Sim (Đào kim phượng)

Ức chế :                                                                                                                                                 

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                

+Dipterie pneumoniae.                                                                                                                                       

+Bacillus mycoides.                                                                               +Streptococcus.                                                                                                                                    

+Salmonella para B.

Sử quân tử

Nước sắc 10% của nhân hạt Sử quân tử có tác dụng ức chế :                                                                         

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                

+Trực khuẩn đại tràng.

Tang diệp

-Ức chế :                                                                                                                                                        

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                  

+Tụ cầu khuẩn.

Tang ký sinh

Ức chế :                                                                                                                 

+Virus gây viêm chất xám của tuỷ sống.

Tạo giác / Bồ kết

Hỗn hợp flavonoid và chất saponaretin của Bồ kết có tác dụng chống siêu vi trùng / virus

Hỗn hợp saponin của bồ kết có tác dụng với :                                                                                             

+Trùng roi âm đạo.

Tắc kè (Cáp giới)

Ức chế  :                                                                                                                                                           

+Vi khuẩn gram âm.                                                                                                                                 

+Vi khuẩn gram dương.

Tế tân

Dịch chiết cồn của Tế tân có tác dụng ức chế :                                                                                                      

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                    

+Trực khuẩn lỵ.

 Thạch lựu

Nước sắc rễ, vỏ Lựu có tác dụng sát khuẩn mạnh đối với :                                                                        

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                    

+Cung khuẩn hoắc loạn.                                                                                                                                     

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                              

+Trực khuẩn lao.                                                                                                                                                    

Ức chế :       

+Nấm ngoài da.

 Thanh cao

-Ức chế :                                                                                                                                                           

+Một số nấm ngoài da.                                                                                                                             

+Nguyên trùng sốt rét.                                                                                                                                           

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                       

+Shigella shiga.

Thăng ma

-Ức chế  sinh trưởng của :                                                                                                                                 

+Vi trùng lao.                                                                                                                                                

+Một số nấm ngoài da.

Thiên môn

 Ức chế :                                                                                                                                                            

+Bacillus subtilis.                                                                                                                                                 

+Escherichia coli.                                                                                                                                    

+Salmonella typhi.                                                                                                                                           

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                                                                       

  Thỏ ty tử

Nước sắc 100% của Thỏ ty tử có tác dụng ức chế :                                                                                          

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                    

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                             

+Trực khuẩn thương hàn.

Tơ hồng có tác dụng ức chế :                                                                                                                                

+Bacillus subtilis

 Thương nhĩ tử / Ké đầu ngựa   

 Flavonoid secquioterpen trong Thương nhĩ tử có tác dụng ức chế :                                           

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                      

+Sarcina lutea.

Thường sơn

Ức chế :                                                                                                                                     

+Lỵ Amibe.

Dịch ngâm Thường sơn ức chế :                                                                                               

+Virus cúm PR3.

Tía tô

-Ức chế một số vi khuẩn đường ruột như :                                             

+Vi khuẩn lỵ.                                                                                                                                                  

+Trực khuẩn đại tràng.

-Tinh dầu Tía tô diệt lỵ amibe.

Tiểu hồi hương

-Ức chế :                                                                                                                                                                

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                      

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                    

+Trực khuẩn đại tràng.

Tỏi (Đại toán)

Dịch tỏi có tác dụng với :                                                                                                                            

+Trực khuẩn lao.                                                                                                                                               

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                                      

+Liên cầu khuẩn.                                                                                                                                             

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                        

+Virus Cúm.

Tô mộc

Nước sắc Tô mộc ức chế :                                                                                                            

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                               

+Trực khuẩn phó thương hàn.                                                                                                                       

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                  

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                  

+Liên cầu khuẩn.

Trạch lan

Ức chế :                                                                                                                                                     

+Trực khuẩn bạch hầu.                                                                                                                          

+Tụ cầu vàng.

Tri mẫu

Ức chế khá mạnh :                                                                                                                            

+Tụ cầu khuẩn.                                                                                                                                              

+Liên cầu khuẩn.                       

+Trực khuẩn đại tràng.                                                                                                                                     

+Trên 10 loại vi khuẩn khác.

Uy linh tiên

Ức chế :                                                                                                                                                       

+Tụ cầu vàng.                                                                                                                                                        

+Trực khuẩn lỵ.

 Viễn chí

Dịch chiết cồn của Viễn chí có tác dụng ức chế :                                                                                            

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                                 

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                

+Trực khuẩn lao.

Xích thược

Nước sắc 1/1 có tác dụng ức chế :                                                                                                                 

+Trực khuẩn lỵ.                                                                                                                                             

+Trực khuẩn mủ xanh.                                                                                                                                

+Trực khuẩn thương hàn.                                                                                                                                     

+Tụ cầu khuẩn.

Xuyên khung

Ức chế :                                                                                                                                                  

+Streptococcus.                                                                                                                                        

+Candida albicans.

Xương bồ

Tinh dầu Thạch xương bồ có tác dụng ức chế :                                                                               

+Staphylococcus aureus.                                                                                                                                      

+Bact pyocyaneum.                                                                                                                                  

+Salmonella typhi.                                                                                                                                          

+Shigella flexneri.                                                                                                                                                          

+Coli pathogen.

                                                                                               Lê Đắc Quý – Phùng Tuấn Giang

                                                                                            ( www.dongythoxuanduong.com.vn )


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?