Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
SKCĐ-Tập luyện sau tai biến mạch máu não
Bố tôi bị tai biến mạch máu não 2 tháng nay rồi, hiện đã ra viện nhưng vẫn yếu nửa người bên phải, ở bệnh viện có dặn về phải tập luyện thêm cho ông. ...