Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vì sao đường xa ngàn dặm chớ dùng Cẩu kỷ
Từ lâu cây Cẩu Kỷ được coi là thánh dược giúp bổ can, thận, ích tinh sinh huyết. Người xưa khuyên đi xa không nên dùng Cẩu kỷ, cùng nghe các danh y ...