Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hội chứng vàng da tắc mật ở người trưởng thành
Vàng da tắc mật là biểu hiện của bệnh lý về hệ đường mật hay gặp. Bệnh có thể dẫn đến các biến chứng như xơ gan, xơ hóa khoảng cửa gan và nguy hiểm ...