Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tiêu giao tán sơ can giải uất kiện tỳ
Tiêu giao tán là bài thuốc cổ phương được ghi trong sách Hòa tễ cục phương. Bài thuốc điều trị cho những bệnh nhân có chứng u uất ngực sườn trở nên ...