Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sinh thiết u tuyến giáp bằng kim nhỏ có chính xác không?
Tỉ lệ mắc các bệnh u tuyến giáp, nhân tuyến giáp ngày càng tăng, tỉ lệ ung thư tuyến giáp cũng rất nhiều. Chính vì vậy bệnh nhân thường rất hoang ...