Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
SKĐS-Cỏ ngọt Stevia – thực phẩm cho người tiểu đường
Cỏ ngọt Stevia có tên khoa học là Stevia rebaudina, thường được gọi là lá đường, lá mật, hoặc lá ngọt bởi nó ngọt hơn 250 lần như đường ăn thông ...