Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
SKCĐ - Chuyên mục alo lương y Phùng Tuấn Giang xin nghe số 14 ngày 06/10/2021
CHUYÊN MỤC "ALO LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG XIN NGHE"Đăng trên Sức khỏe cộng đồng số 14 ngày 06/10/2021  TUẦN 1 THÁNG 9Câu hỏi 1:  Em 28 tuổi, dạo gần ...
SKCĐ - Chuyên mục alo lương y Phùng Tuấn Giang xin nghe số 07 ngày 26/05/2021
CHUYÊN MỤC "ALO LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG XIN NGHE"Đăng trên Sức khỏe cộng đồng số 07 ngày 26/05/2021   TUẦN 2 THÁNG 5Câu hỏi 1: Tôi bị viêm đại tràng ...
SKCĐ - Chuyên mục alo lương y Phùng Tuấn Giang xin nghe số 2 tháng 10
CHUYÊN MỤC "ALO LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG XIN NGHE"Đăng trên Sức khỏe cộng đồng số 13 ngày 20/10/2020   Câu hỏi 1: Thưa chuyên gia cho em hỏi, nam ...
SKCĐ - Chuyên mục alo lương y Phùng Tuấn Giang xin nghe số 2 tháng 9
CHUYÊN MỤC "ALO LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG XIN NGHE"Đăng trên Sức khỏe cộng đồng số 11 ngày 23/09/2020  Câu hỏi 1: Truyền hóa chất cần những thức ăn gì ...
SKCĐ - Chuyên mục alo lương y Phùng Tuấn Giang xin nghe số 05 ngày 28/04/2021
CHUYÊN MỤC "ALO LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG XIN NGHE"Đăng trên Sức khỏe cộng đồng số 05 ngày 28/04/2021  Câu hỏi 1: Tôi bị hen suyễn mãn tính, xin ...