Động kinh cục bộ là gì?

Động kinh xảy ra do phóng điện xung của các neuron, siêu đồng bộ và tự duy trì, trường hợp động kinh cục bộ là do xung điện neuron tác động lên một phần của một bán cầu đại não. Ngoài cơn động kinh toàn thể, trên thực tế còn hay gặp động kinh cục bộ.

ĐỘNG KINH CỤC BỘ LÀ GÌ?

Động kinh xảy ra do phóng điện xung của các neuron, siêu đồng bộ và tự duy trì, trường hợp động kinh cục bộ là do xung điện neuron tác động lên một phần của một bán cầu đại não. Ngoài cơn động kinh toàn thể, trên thực tế còn hay gặp động kinh cục bộ.


 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986