Triệu chứng và chẩn đoán loạn dưỡng cơ Duchenne

Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne là một trong 9 bệnh loạn dưỡng cơ thuộc nhóm rối loạn gen, ảnh hưởng đến việc sử dụng các nhóm cơ của cơ thể để vận động. Loạn dưỡng cơ Duchenne là bệnh rối loạn di truyền do thiếu gen trên nhiễm sắc thể X. Do vậy bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới, nữ có thể mang gen nhưng không có biểu hiện bệnh.

TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE


Điện thoại liên hệ:0943.986.986