Tác dụng của châm cứu và cấy chỉ với bệnh nhân ung thư

Hiện nay tại nhà thuốc Thọ Xuân Đường, ngoài việc dùng thuốc Nam dưới dạng thuốc thang theo phương Kỳ Môn Y Pháp và thuốc viên gia truyền thì chúng tôi có phối hợp thêm các phương pháp không dùng thuốc như Châm cứu “Thần châm” và cấy chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

TÁC DỤNG CỦA CHÂM CỨU VÀ CẤY CHỈ VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ

Hiện nay tại nhà thuốc Thọ Xuân Đường, ngoài việc dùng thuốc Nam dưới dạng thuốc thang theo phương Kỳ Môn Y Pháp và thuốc viên gia truyền thì chúng tôi có phối hợp thêm các phương pháp không dùng thuốc như Châm cứu “Thần châm” và cấy chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.


 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986