Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh Ung thư vú

Ung thư vú là căn bệnh Ung thư đang chiếm tỉ lệ cao nhất trong các bệnh Ung thư thường gặp ở phụ nữ, với tỉ lệ mắc ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây. Bệnh khi ở những giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm và không có dấu hiệu rõ ràng nên đến khi phát hiện, bệnh đã thường chuyển sang giai đoạn nặng, gây khó khăn cho việc điều trị ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và chất lượng sống của người bệnh.

Ung thư vú là căn bệnh Ung thư đang chiếm tỉ lệ cao nhất trong các bệnh Ung thư thường gặp ở phụ nữ, với tỉ lệ mắc ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây. Bệnh khi ở những giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm và không có dấu hiệu rõ ràng nên đến khi phát hiện, bệnh đã thường chuyển sang giai đoạn nặng, gây khó khăn cho việc điều trị ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và chất lượng sống của người bệnh.


Điện thoại liên hệ:0943.986.986