Bốn thế kỷ sáng nghiệp nhà

Bài thơ của một gia đình bệnh nhân ở Long Biên, Hà Nội làm gửi tặng Nhà thuốc Thọ Xuân Đường mang đầy ý nghĩa...

BỐN THẾ KỶ SÁNG NGHIỆP NHÀ

 

Bốn thế kỷ qua sáng nghiệp nhà

Mười đời tiếp bước của ông cha

Lương y cần mẫn vì dân, nước

Danh hiệu đề cao, giữ nếp nhà

Xưa Tổ Vua ban: Tiền Nhất phẩm

Nay con Đảng tặng: Cúp trăm hoa

Xuân Đường gia phúc, tăng thêm thọ

Phùng Đỗ - Tuấn Giang sáng nghiệp nhà

 

(Ông bà Nguyễn Trọng Ba - Hoàng Thị Thuyết ở xã Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Tháng 10/ 2011).

 GN ghi chép lại.

>> Xem thêm: Thọ Xuân Đường - giá trị xưa nay


Điện thoại liên hệ:0943.986.986