ẢNH TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH

Ảnh truyền thống gia đình nhận bằng khen Hội Đông y Việt Nam

 

Ảnh : Về thăm cụ Nguyễn Thị Hoàn - Lão Thành cách mạng - Trưởng ty Y Tế Hà Tây

Ảnh : Lương y Phùng Đức Hậu  - Nguyên chủ tịch hội Đông y Thường tín


Điện thoại liên hệ:0943.986.986