HÌNH ẢNH ĐẠI GIA ĐÌNH THỌ XUÂN ĐƯỜNG

Anh kỷ niệm đại gia đình Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường, ảnh kỷ niệm lễ biểu dương gương người tốt việc tốt tiêu biểu thành phố năm 2009

Đại gia đình Thọ Xuân Đường

Chụp tại lễ biểu dương gương người tốt việc tốt tiêu biểu thành phố năm 2009


Điện thoại liên hệ:0943.986.986