Phả hệ họ Phùng ở Thọ Am

Một dòng họ có đủ các quan văn, võ song toàn. Nào nhà nho, nhà binh, nhà thuốc... Đặc biệt, có các ngự y tài giỏi từ thời Triều Lê cách đây gần 400 năm đã làm rạng danh dòng họ Phùng của làng Thọ Am, Liên ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Và hôm nay các thế hệ con cháu vẫn giữ vẹn nguyên truyền thống của ông cha để lại. Nghề thuốc nam của gia tộc được truyền nhân đời thứ 16 - Lương y Phùng Tuấn Giang kế thừa xứng đáng, anh đã đưa dnah tiếng của dòng họ phát triển lên một tầm cao mới...

 

 

                                                                                                                                                                                         GN (Sưu tầm)


Điện thoại liên hệ:0943.986.986