Giỗ tổ y nghiệp Phùng tộc: Hiếu trung con cháu giữ vẹn mười

Ngày 17/2 vừa qua (Tức ngày 24 tháng Giêng năm Canh Tý), con cháu đời thứ 15, 16 kế thừa tổ Y gia dòng họ Phùng thuộc Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã hội tụ về Nhà thờ họ để làm lễ Giỗ tổ y nghiệp Phùng tộc: Cụ Phùng Văn Dương.

GIỖ TỔ Y NGHIỆP PHÙNG TỘC: HIẾU TRUNG CON CHÁU GIỮ VẸN MƯỜI

Ngày 17/2 vừa qua (Tức ngày 24 tháng Giêng năm Canh Tý), con cháu đời thứ 15, 16 kế thừa tổ Y gia dòng họ Phùng thuộc Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã hội tụ về Nhà thờ họ để làm lễ Giỗ tổ y nghiệp Phùng tộc: Cụ Phùng Văn Dương.

Cách đây gần 400 năm, người đầu tiên khởi nghiệp bốc thuốc cứu người của gia tộc là cụ Phùng Văn Dương. Cụ làm thuốc tại Tế Sinh Đường - Thái Y viện triều đình nhà Lê năm 1653. Con cháu cụ kế nghiệp, nổi bật có 2 ngự y tài ba là: Lương y Phùng Văn Đồng (1713-1763) giữ chức Thiêm Sự ở Thái Y Viện triều Lê, kiêm Ngự y tước Dật Thọ Bá và Lương y Phùng Văn Côn (1743-1822) là con trai cụ Đồng, năm 1782 giữ chức Phó ngự Y.

Do có nhiều công lao dưới triều vua Quang Trung, cụ Côn đã được vua Quang Trung tân phong “Oanh liệt Tướng quân” và ban thưởng Đôi đũa Kim Giao thử độc cùng Đồng tiền vàng mang 4 chữ “Nhất Phẩm Đương Triều”(bậc cao nhất trong thứ tự 9 bậc danh giá trong các đời vua). Đôi đũa và đồng tiền vàng “Nhất Phẩm Đương Triều” đến nay đã trở thành báu vật của dòng họ Phùng cùng truyền thống làm thuốc của Thọ Xuân Đường.

Hiện ít có dòng họ nào giữ được trọn vẹn nghề y truyền thống như Thọ Xuân Đường, vì vậy mà từ năm 2013 Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục cho Thọ Xuân Đường là Nhà thuốc gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh ngày giỗ tổ y nghiệp Họ Phùng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Nhân
 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986