Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á

Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á ngày 23/11/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG THAM DỰ 

LỄ TRAO GIẢI KỶ LỤC CHÂU Á NGÀY 23/11/2014 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 

Lương y Phùng Tuấn Giang tham dự Lễ Trao giải Kỷ lục Châu Á

Lương y Phùng Tuấn Giang và các quan khách góp mặt tại Lễ Trao giải


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986