VTC10 - Văn hóa dân tộc - Thuốc Nam của người Việt

VTC10 - Văn hóa dân tộc - Thuốc Nam của người Việt

VTC10 - VĂN HÓA DÂN TỘC - THUỐC NAM CỦA NGƯỜI VIỆT

Điều kiện tự nhiên đã ưu ái cho đất nước và con người Việt Nam một hệ sinh thái phong phú, đa dạng, có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc. Hàng ngàn năm trước, các dân tộc Việt Nam đã cư trú, dựng xây cơ nghiệp trên vùng lãnh thổ rộng lớn. Từ kinh nghiệm y học dân gian thuần Việt, cùng cuộc sống thích nghi với những vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, động thực vật từ nhiều miền khác nhau quần tụ tại đất này tạo nên nguồn dược liệu vô cùng phong phú cho 54 dân tộc Việt Nam, đã đúc kết nên nền văn hóa chữa bệnh mang bản sắc riêng, được gọi chung là Nam y.

Cùng xem thêm đoạn phim về nền văn hóa chữa bệnh bằng Nam y ở dưới đây:

 

 

 

 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986