CÚP VÀNG VÀ BẰNG KHEN QUỐC TẾ VỀ SỨC KHỎE VÀ CHỮA BỆNH

CÚP VÀNG VÀ BẰNG KHEN QUỐC TẾ VỀ SỨC KHỎE VÀ CHỮA BỆNH


GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG QUỐC TẾ VỀ SỨC KHỎE VÀ CHỮA BỆNH


ĐĨA VÀNG KHOA HỌC SÁNG TẠO - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC SÁNG TẠO THẾ GIỚI


KỶ NIỆM CHƯƠNG QUỐC TẾ VỀ LIỆU PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THIÊN NHIÊN


GIẢI THƯỞNG TOÀN CẦU VỀ LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE


GIẢI THƯỞNG VÌ SỨC KHỎE VÀ NHÂN LOẠI


CHỨNG NHẬN DANH Y ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN 102 NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRUYỀN THỐNG 400 NĂM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM


BẰNG CHỨNG NHẬN TIẾN SĨ LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO BỆNH NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC SÁNG TẠO THẾ GIỚI TRAO TẶNG


CHỨNG NHẬN TIẾN SĨ DANH DỰ VÀ KỶ LỤC NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN NHIỀU ĐỜI NHẤT VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KỶ LỤC THẾ GIỚI TRAO TẶNG


TỔ CHỨC KỶ LỤC CHÂU Á XÁC LẬP KỶ LỤC TIẾN SĨ LƯƠNG Y PHÙNG TUẤN GIANG CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN TỪ NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NHẤT BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM


BẰNG CHỨNG NHẬN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO VỀ LIỆU PHÁP THIÊN NHIÊN VÀ YOGA TẠI ẤN ĐỘ


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986