Video lễ trao tặng Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng khoa học sáng tạo và Bằng tiến sĩ danh dự

Video lễ trao tặng Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng khoa học sáng tạo và Bằng tiến sĩ danh dự cho Lương y Phùng Tuấn Giang và Nhà thuốc Thọ Xuân Đường tại Hà Nội Daewoo Hotel

 Video lễ trao tặng Kỷ lục châu Á, Đĩa vàng khoa học sáng tạo và Bằng tiến sĩ danh dự cho Lương y Phùng Tuấn Giang và Nhà thuốc Thọ Xuân Đường tại Hà Nội Daewoo Hotel

Phần 1:


 Phần 2:

Phần 3

Phần 4:

 Giàn nhạc giao hưởng chào mừng ngày lễ trao giải.


Điện thoại liên hệ:0943.986.986