Thư Bác Hồ gủi cán bộ y tế

Lương Y: Phùng Đức Đỗ (Thọ Xuân Đường) 
Phổ thơ theo thư Bác Hồ gửi cán bộ y tế ngày 27/2/1955

THƯ BÁC HỒ GỬI CÁN BỘ Y TẾ

Bác mừng cô chú họp bàn
Mừng thêm đại biểu miền Nam cũng về
Bác chúc cô chú ngành y
Vui vẻ mạnh khoẻ luôn vì nhân dân
Trao đổi kinh nghệm rất cần
Kế hoạch thiết thực góp phần dựng xây.

Bác góp vài ý sau đây
Mong cô mong chú nắm tay kết đoàn
Kết đoàn vượt mọi gian nan
Chúng ta đoàn kết sức càng mạnh thêm
Lương y từ mẫu chớ quên
Thương yêu người bệnh mẹ hiền chăm lo.

Chính phủ phó thác chú cô
Chữa bệnh tật giữ sức cho đồng bào
Nhiệm vụ đó vẻ vang sao
Bác mong cô chú nêu cao tinh thần
Yêu người bệnh như người thân
Coi họ đau đớn như mình đớn đau
Cảm thông tình nghĩa nặng sâu
Thầy thuốc góp nối nhịp cầu thương yêu.

Thực dân kìm hãm mọi điều
Những năm nô lệ bao nhiêu nhọc nhằn
Y tế gặp nhiều khó khăn
Nay ta độc lập phải năng học đời
Bác mong cô chú kịp thời
Nắm vững khoa học vì đời lo toan.

Xây dựng y tế Việt Nam
Khoa học đại chúng chứa chan nghĩa tình
Thích hợp nhu cầu dân mình
Giữ gìn y đức linh thiêng sáng ngời.

Ông cha kinh nghiệm bao đời
Thuốc ta, thuốc bắc giúp người khỏi đau
Chú trọng nghiên cứu chuyên sâu
Đông Tây phối hợp với nhau hài hoà
Phạm vi y học rộng ra
Thầy tại chỗ thuốc vườn nhà rất hay.

Y tế tiến bộ từng ngày
Bác chào thân ái tràn đầy tình thương.

Lương Y: Phùng Đức Đỗ (dong y Thọ Xuân Đường) 
Phổ thơ theo thư Bác Hồ gửi cán bộ y tế ngày 27/2/1955


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986

Bài viết liên quan
Chưa có thông tin