Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Huyết chứng là gì?
Huyết chứng là một chứng trạng đông y gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn ra máu(thổ huyết), khạc ra máu(khái huyết), đái ra máu(niệu huyết), ...