Xác lập kỷ lục sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam.

Xác lập kỷ lục sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam.

    Đông y Thọ Xuân Đường giới thiệu củ sâm ngọc linh tự nhiên lớn nhất Việt Nam hiện nay được trung tâm Kỷ lục guiness xác lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2013 Công ty cổ phần Thọ Xuân Đường sở hữu.  Được kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng tại Viện Dược Liêu - Bộ Y tế.

    Dưới đây là  hình ảnh  của củ sâm Ngọc Linh

Kỷ lục:

  Sâm ngọc linh, sam ngoc linh, kỷ lục Việt về củ sâm Ngọc Linh lớn nhất. củ sâm lớn nhất

Chứng nhận kỷ lục: 

Sâm ngọc linh, sam ngoc linh, kỷ lục Việt về củ sâm Ngọc Linh lớn nhất. củ sâm lớn nhất 

Được kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng tại Viện Dược Liêu - Bộ Y tế cho củ sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam

Sâm ngọc linh, sam ngoc linh, kỷ lục Việt về củ sâm Ngọc Linh lớn nhất. củ sâm lớn nhất

Sâm ngọc linh, sam ngoc linh, kỷ lục Việt về củ sâm Ngọc Linh lớn nhất. củ sâm lớn nhất

Sâm ngọc linh, sam ngoc linh, kỷ lục Việt về củ sâm Ngọc Linh lớn nhất. củ sâm lớn nhất

Tìm hiểu thêm về Sâm Ngọc Linh tại đây


Nguồn: dongythoxuanduong.com.vn

Điện thoại liên hệ:0943.986.986