Điều trị động kinh bằng y học cổ truyền Việt Nam

Dựa vào những lý luận y học cổ truyền trên, kết hợp với cơ chế bệnh sinh, căn nguyên gây bệnh của y học hiện đại, Nam Y đã nghiên cứu và ứng dụng điều trị động kinh một cách tối ưu.

Dựa vào những lý luận y học cổ truyền trên, kết hợp với cơ chế bệnh sinh, căn nguyên gây bệnh của y học hiện đại, Nam Y đã nghiên cứu và ứng dụng điều trị động kinh một cách tối ưu.


Điện thoại liên hệ:0943.986.986