Triệu chứng của bệnh động kinh

Bệnh động kinh có nhiều biểu hiện khác nhau tùy vào mức độ bệnh, thể bệnh và vị trí của ổ động kinh. 

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH ĐỘNG KINH

Bệnh động kinh có nhiều biểu hiện khác nhau tùy vào mức độ bệnh, thể bệnh và vị trí của ổ động kinh. 


 


Điện thoại liên hệ:0943.986.986